Blästermaskiner i alla storlekar

och för alla behov!

 

Agtos Blästermaskiner AB

Tel 08-718 06 40   v   E-mail  agtos@mantax.se   v   Mob 070  810 4393

Läs mera på

www.agtos.de

Hängbanebläster

Rullbanebläster

Bandtransportbläster

Rundstål & Rörbläster

Trumlingsbläster

Vridbordsbläster

Slungrensning

Stoftfilter

Tryckluftblästring

Blästerrum

Blästerskåp

Peening/Kulhamring

Reservdelar  

- till många fabrikat

Blästermedia

Begagnat

Info-Blad

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17