Slungrensning

 

Klassiskt skedde blästringen genom att man med hjälp av tryckluft blåste på ett media mot en yta för att rensa och rengöra densamma.

Istället för tryckluft tillämpar slungrensningen rotationskrafter hos ett hjul som därmed slungar sitt media för att utföra rensningsarbetet.

Idag väljer man blästringsförfarande i avseende på val av blästermedel och önskad behandling av godsytan såsom tex renhet, ytråhet, bearbetningsintensitet samt kapacitet. Lätta blästermedel passar ej särskilt väl för slungrensning och hårda kantiga media kan ge högt slitage. Slungrensning är dock, sett ur energisynpunkt, det effektivaste förfarandet.


Agtos

slunghjul

Annat

slunghjul

Strålbildsexempel

Agtos slunghjulskoncept har ett optimalt utförande för denna teknik och anses

vara ett av de effktivaste hjulen på marknaden.

Kapacitet för stålsand

Beroende av slunghjulsvariant kan Agtos turbiner normalt

mata från 0 till över 500 kg per minut. Med fyra av Agtos större

turbiner kan kapaciteter överstigande 4.000 kg/minut erbjudas. Med

rätt valt slunghjul kan varje behov av blästermedelskapacitet tillgodoses.