Vridbordsbläster

 

Taktat vridbord med två godsbärare. Den ena roteras under blästring samtidigt som den andra är föremål för av- pålastning.

Manuellt betjänad vridbordsbläster i standardutförande. Bordsdiameter 1000 mm, möjlig godshöjd 500 mm.