Trumlingsbläster

 

Denna blästervariant passar särskilt bra för smågods som chargevis tål att trumlas runt under rensningsprocessen.

Trumlingsbläster med ilastningsautomatik.

Godset hanteras från/till ett passerande transportband.

Massgods i en trumlingsbläster med gummi-matta. Vid tyngre gods och större chargevikter

kan en stållamellmatta väljas.