Rundstål & Rörbläster

 

Rundstål och rör kan ofta transporteras på en diabolorullbana varmed menas att de roteras samtidigt som de transporteras. Dessa maskininstallationer kan enkelt automatiseras på så sätt att godset upplägges på ett tvärtransportbord med inmatningsautomatik och att efter avslutad blästring sker uttransport till ett utlastningsbord, där även buntning och emballering kan ske.

Grövre rör i dimensioner från Ø 760  mm och upp till över 2.000 mm kan blästras med slunghjulsturbiner såväl invändigt som utvändigt.

Klenare rör kan alltid slungblästras utvändigt, men får tryckluftblästras invändigt med s.k. lansblästring.