Bandtransportbläster

 

När man önskar att gods kan läggas upp på ett transportband för att passera genom en blästerkammare så finns två varianter att överväga. Dels gummibandet som kanske bäst passar för stengods eller betongplattor när fråga är om att estetiskt blästra ovansidorna. Gummibandet hindrar dock bläster-medelsbestrålningen underifrån.

Ett alternativ utgör nätbandstransportören vilken kan vara lämplig för blästringen av allehanda smågods, som vare sig passar för rullbanetransport eller hängbanetransport. Blästring sker effektivt samt når även underifrån. Skuggningseffekter från nätmattan förekommer endast i begränsad omfattning. Speciellt lättare gods flyttar sig nämligen något under blästringsprocessen.

Bandtransportbläster för rensningen av betong-plattor i syfte att exponera vackrare stenmaterial. Godstransporten sker på ett gummiband.

Nätbandsbläster med transportband av höghållfast ståltråd.