Hängbanebläster

 

Hängbanebläster av tunnelmodell, varmed menas att godset transporteras igenom blästerkammaren på en conveyor. Conveyorvarianter kan vara en odriven/manuell bana eller en driven bana av typen Power & Free.

Hängbanebläster av garagemodell där godset transporteras in i blästerkammaren och sedan tillbaka på conveyorbanan. Banan är normalt odriven utanför maskinen, men kan arrangeras i Y-form eller på annat sätt.

En hängbanebläster karaktäriseras av att godset transporteras genom en bläster-zon upphängt i en conveyorbana. Banan kan utfor-

mas i garageutförande eller i tunnelutförande.