Shotpeening / Kulhamring

 

Med kulhamringsförfarandet kan man ombesörja ytförstärkning hos godset. Vanligt är att växellådsdrev och kugghjul shotpeenas samt fjäderelement. Detta för att man skall åstadkomma förbättrad livslängd och en förhöjd hållfasthet. Peening kan ske såväl med tryckluftblästring som med slunghjulsblästring.

Vridbordsbläster för helautomatisk shotpeening av växellådsdetaljer. Beräknad årskapacitet utgör 160.000 artiklar. Gods max Ø 500 mm.

Vridbordsbläster ”Varioflex” med ställbart  slunghjul såväl vad gäller position som vinkel samt reglerbart blästermedelsflöde såväl vad gäller mängd som hastighet.