Blästerskåp

 

Ett blästerskåp karaktäriseras av ett slutet utrymme avsett för blästringen av lite mindre, manuellt hanterbara, artiklar. Blästring kan ske med högtrycksblästring, injektorblästring eller s.k våtblästring där blästermedlet blandas in i vattnet från en högtryckstvätt.

Blästerskåp typ ”Piranha”  - utformat för manuell injektorblästring

Framsidan har två handsköppningar för operatörens armar.

Fotpedal för blästringens on/off.

Framsidan öppnad för godshantering.

Baksidan öppnad visande frånluftfläkt, stoftfilter samt uppsamlingspåsar för avfallet.

Blästerskåp kan erbjudas för en mångfald arbetsuppgifter. Helautomatiskt, halvautomatiskt eller helt manuellt betjänade. Kontakta oss gärna för närmare diskussioner och för utformningen av förslag.