Blästerrum

 

Blästerrum för manuell blästring.

I golvet har arrangerats ytor med gallerdurk, varunder skraptransportörer finns monterade och integrerade i ett helt slutet system för återvinningen av blästermedel.

Blästerrum benämns ett större avgränsat utrymme som är avsett för manuell tryckluftblästring av större gods. Sandåtervinningen kan ske manuellt med spade eller sugare. Eller kan uppsamlingsfickor arrangeras i golv där återvinning sker med bandtransportör eller skruvtransportör. Mera kvalificerade lösningar finns med skraptransportörer eller sugsystem i t ex ”våffelgolv”.

Blästerrum för högtrycksblästring med robot.

I golvet återfinns ett heltäckande pneumatiskt sugsystem installerat och det är så anordnat att man kan växelvis blästra med två skilda blästermedel och separerat återvinna dem.